ΕΠΤΑΛΟΦΟΣ

EuroCapital

ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗ

ΘΕΜΕΛΙΟ

 ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ

ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ

ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ

ΠΑΤΑΚΗ

 ΣΑΒΒΑΛΑΣ

 ΚΕΔΡΟΣ

 ΚΑΤΟΠΤΡΟ

 ΛΙΒΑΝΗΣ

ΜΙΝΩΑΣ

ΓΚΙΟΥΡΔΑΣ

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ