Τ             ΤΙΤΛΟΣ

Ενίσχυση της επιχείρησης ΣΚΑΛΙΣΤΗ ΕΛΕΝΗ που επλήγη από τον Covid-19 στην Ήπειρο

                                   ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΣΚΑΛΙΣΤΗ ΕΛΕΝΗ  

Π         ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

8.067,69

Δι       ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Π         ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κεφάλαιο κίνησης για την αντιμετώπιση των συνεπειών της Covid -19

Σ        ΣΤΟΧΟΙ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Βελτίωση ρευστότητας επιχείρησης – διατήρηση θέσεων εργασίας